Összefoglaló táblázat

A Lechner Tudásközpont által publikált BIM kézikönyv az alábbi táblázatban foglalja össze a BIM felhasználását és annak időbeli helyét.


Projekt előkészítése,
hatástanulmányok

Koncepciótervezés,
megvalósíthatósági
tanulmányok

Engedélyezési
tervek készítése

Kiviteli tervek
készítése

Tenderezés

Kivitelezés

Üzemeltetés

1. Tervezési tevékenység támogatása

2. Tervdokumentáció kinyerése

3. Tervellenőrzés

4. Aktuális állapotok rögzítése

5. Helyszínanalízis

6. Energetikai analízis

7. Szerkezeti analízis

8. Világítási analízis

9. Egyéb mérnöki analízisek

10. Térbeli tervezéskoordináció, ütközésvizsgálat

11. Ütemtervezés (4D BIM)

12. Költségbecslés, költségvetés (5D BIM)

13. Fenntarthatósági minősítés

14. Térszervezés

15. Digitális gyártástámogatás

16. Organizációs terv készítése

17. Digitális kivitelezéskoordináció

18. Épületrendszerek analízise

19. Karbantartás ütemezése

20. Helyiséggazdálkodás

21. Eszközmenedzsment

22. Katasztrófavédelmi tervezés

23. Megvalósulási állapotrögzítés

24. Építéskivitelezés rendszerének tervezése

25. Szabvány megfelelőségi vizsgálat


Ütközésvizsgálat

Az ütközésvizsgálat során a szakági részmodelleket prioritásuk alapján, adott projektre kialakított szabályrendszer szerint hasonlítják össze egymással, ezáltal elérhető, hogy az áttervezések és hibák javítása a leghatékonyabb módon és a megfelelő sorrendben történjen. A hibák feltárása után a szakágak a saját modelljükben szintén meghatározott fontossági sorrend alapján végzik el a javításokat. Ez a BIM-felhasználási mód a tervezési folyamat teljes egészére kiterjed, de elvégezhető a kivitelezés előkészítéseként is.

Az ütközésvizsgálatoknál feltárt problémák számossága jelentősen csökkenthető, amennyiben a szakági mérnökök már a tervezés közben figyelembe veszik egymás modelljét, geometriai referenciaként beillesztve azokat saját tervezőszoftverükbe. A közös felületen történő összehasonlítás, illetve a referenciamodell átadása a legtöbbször IFC formátumú modellek segítségével történik.

BIM kép

Elemzés, szimuláció

Energetikai elemzés

Az energetikai analízis valós számadatokra hivatkozó és egymással összehasonlítható változatokat kínál fel, segítségével optimalizálható és javítható a tervezett vagy már meglévő épület energiafelhasználása. Hőterhelés-analízis is készíthető, illetve megújuló energiaelemzés is végrehajtható.

Világítás analizis

A megfelelően előkészített BIM-modell és intelligens világítástechnikai elemző szoftverek segítségével meghatározhatók az épület optimális világítási viszonyai. A módszer segítségével a természetes- és mesterséges fényviszonyokat is figyelembe véve, kiszámítható az optimális fényáram, szimulálható a benapozás és mesterségesfény hatása.

Fenntarthatóság elemzés

A fenntarthatósági követelményrendszerek elvei és szabályai szerint, egy harmadik (független) fél által, BIM modellek felhasználásával történik a minősítés, szorosan kapcsolódva az energetikai és egyéb mérnöki analízisekhez. Magyarországon az angol BREEAM és az amerikai LEED rendszerek a legismertebbek.

További szimulációk:

  • kiürítési,
  • hő- és füstelvezetési,
  • zajterhelés/akusztikai,
  • geotechnikai,
  • szellőzési.

Információ biztosítás

Tervdokumentáció

A műszaki tervdokumentáció a BIM-modellből készül. Az épületet pontosan leképező virtuális modellt különböző irányú metszősíkokkal szeletelve automatikusan generált tervrajzok jöhetnek létre, melyek egyértelműen kapcsolódnak a modell egyes elemeihez.

Organizációs terv

A BIM-modell segítségével az építéshelyszíni tevékenységek időrendben jeleníthetők meg. Ennél a felhasználási módnál nem elégséges, ha a modell csak a végleges tervezett állapotot mutatja be, hanem adott területhez vagy térrészhez időben változó elemeket és funkciókat kell tudni hozzárendelni, azaz az organizációt támogató BIM-modell csak ütemtervvel együtt értelmezhető

Kivitelezés koordináció

A BIM-modell térbeli és információs adatbázisként működik, melyből a különböző eszközök és építőgépek a kivitelezéshez szükséges adatokat képesek legyűjteni és azok alapján részben automatizáltan munkát végezni. Az AR-technológiának (kiterjesztett valóság) köszönhetően az megépült szerkezetek pozíciója is ellenőrizhető és a tervezett állapottal összehasonlítható.

Aktuális állapot rögzítése

A kivitelezés alatt álló építményeket vagy annak egy bizonyos részét megadott időközönként (pl. az épületgépészeti rendszerek elburkolása előtt) 3D-modellben rögzítik. Az így létrejövő modell a megfelelő teljesítés igazolásának alapjául szolgálhat, összehasonlítható a tervezési modellel, illetve későbbi problémáknál információ forrás.